Презентирана Сообраќајна студија за дел од улична мрежа во Велес

Се одржа презентацијата на Сообраќајна студија за дел од улична мрежа во Велес со варијантни решенија за одредени крстосници во големата сала на општина Велес. Предмет на студијата е анализа на постојниот еднонасочен систем на улиците Алексо Демниевски и Благој Ѓорев и разработка на нови сообраќајни решенија на дел од уличната мрежа во Велес кои ќе ги задоволат сообраќајните потреби на населението кое гравитира во овој дел на градот. Како што истакна градоначалникот на општина Велес Горан Петров, повеќе фактори влијаеле за донесување одлука за изготвување на една ваква студија, пред се, зголемување на бројот на моторни возила како и заради барањето на дел од населението во однос на постојниот режим на сообраќај, да се измени, односно да се скрати времето за пристигање до одредени големи делови од градот. Се обидуваме со една ваква сообраќајна студија да го скратиме времето за пристигнување до Болницата, Здравниот дом и други важни објекти, истакна Петров. Со воведување на семафоризација и кружни токови на одредени сообраќајници во многу ќе се поедностави сообраќајот и ќе биде побезбеден, додаде Петров. Оваа студија ја изработи проектантската куќа ЗУМ Проект од Скопје. Ова е прв случај на презентација на оваков вид на студија пред пошироката јавност во Македонија. Доколку поголемиот дел од граѓаните ја прифатат оваа студија, следниот чекор ќе биде избирање на варијантни решенија. Во одреден дел на варијантните решенија како што истакна Петров, многу бргу ќе може да се започне со реализација.

Извор: http://www.cdradio.com.mk